< html> بهشت گمشده

بهشت گمشده
 
پيوندهای روزانه

 ۱-امامزاده ابراهیم  واقع در روستای جوارم در نزدیکی روستای کارسالار

۲- بقعه امامزاده یحیی در 25 كیلومتری شهر شیرگاه، روستای اسبو كلا. 
  ۳ـ امامزاده سید محمد در 7 كیلومتری شهر شیرگاه، روستای كتی لته. 
  ۴ـ بارگاه زیارتی دو تن جفت برادر در 9 كیلومتری شهر شیرگاه، روستای ایوك. 
  ۵ـ بقعه امامزاده گزو یا سه برادر در 20 كیلومتری شهر زیرآب با 200 سال قدمت. 
  ۶ـ بقعه سید علی كیا در 35 كیلومتری شهر شیرگاه، دهستان لفور، روستای امام كلا. 
  ۷ـ بقعه امامزاده سید مهدی در 2 كیلومتری شهر زیرآب، روستای كنیج كلا و در نزدیكی امامزاده  عبدالحق. 
 ۸ـ امامزاده محمود در 20 كیلومتری شهر پل سفید، روستای وسیه سر. 
  ۹ـ امامزاده سام و لام در 25 كیلومتری شهر پل سفید، روستای ارفع ده. 
  ۱۰ـ امامزاده یحیی در 30 كیلومتری غرب شهر پل سفید، روستای اوریم.
1۱ـ امامزاده قلعه گردن در 35 كیلومتری شهر پل سفید، محدوده روستای اوریم.
1۲ـ برج امامزاده زین العابدین در 5 كیلومتری شهر زیرآب، روستای لوسر.
1۳ـ امامزاده ابوطالب در 3 كیلومتری شهر زیرآب.
1۴ـ امامزاده عباسعلی در 30 كیلومتری شهر پل سفید، روستای ملرد.
1۵ـ امامزاده صالح در 27 كیلومتری شهر زیرآب، روستای سوخته سرا.
1۶ـ امامزاده سه بزرگوار بنامهای حمزه ـ لمزه و غمزه در 18 كیلومتری شهر آلاشت، روستای هلی چال.
1۷ـ بقعه امامزاده سید شریف در 20 كیلومتری شهر آلاشت، روستای چرات.
1۸ـ بقعه امامزاده شاهنورد در مركز شهر آلاشت.
۹امامزاده سرین در 3 كیلومتری شهر آلاشت، روستای سرین.
۲۰ـ امامزاده بی بی گوهر آغا در 4 كیلومتری شرق شهر زیرآب.
2۱ـ امامزاده سید جلال الدین در قلعه گردن ورسك.
2۲ـ امامزاده محمود زیارت واقع در روستای سرخ آباد منطقه گدوك.
2۳ـ معصوم زاده دختر پاك واقع در روستای طلیان منطقه آلاشت.
2۴ـ امامزاده هلی چال در منطقه سواد رودبار.
2۵ـ امامزاده مهدی واقع در روستای میرار كلا، بخش لفور.
2۶ـ بقعه امامزاده بی بی سلطان واقع در روستای بورخانی لفور.
2۷ـ امامزاده حسن كارمزد واقع در روستای كارمزد.
2۸ـ بقعه امامزاده درویش كلاریجان سوادك.
2۹ـ امامزاده حسن روستای پالند.
۳۰ـ بقعه امامزاده مراد واقع در روستای فلورد، 20 كیلومتری شرق پل سفید.
3۱ـ امامزاده حاضر واقع در روستای مومج خیل.
3۲ـ امامزاده سیر نصرالدین واقع در روستای بشل، شرق شهر شیرگاه.
3۳ـ امامزاده عباسعلی واقع در روستای ملرد، حومه ورسك.
3۴ـ بقعه امامزاده سید علی كیا واقع در روستای نفت چال، از توابع بخش لفور.
3۵ـ امامزاده صالح واقع در روستای سوخته سرا، حومه شهر زیرآب.
3۶ـ بقعه امامزاده پیر بزگوار واقع در آلاشت.
3۷ـ موقوفات زیارتی چالی و تپه سر واقع در حومه شیرگاه.
3۸ـ بقعه مباركه امامزاده ذكریا.
3۹ـ امامزاده قاسم واقع در روستای چالی در 3 كیلومتری شهر شیرگاه.
۴۰ـ امامزاده عبدالله واقع در سرخ كلا، در حاشیه شمالی شهر زیرآب.
4۱ـ بقعه درویش حكیم در 3 كیلومتری حاشیه شهر زیرآب.
4۲ـ بقعه معصوم زاده جمال الدین در كرد آباد.
4۳ـ بقعه امامزاده طاهر در كرد آباد.
4۴ـ بقعه درویش مارو در روستای لوار شهر زیرآب، اطراف ده ویرانه بالا چاریون.
4۵ـ بقعه سید تاج الدین در سرآب گردان شهر شیرگاه.
4۶ـ زیارتگاه هفت تن در روستای چالی، 3 كیلومتری شرق شهر شیرگاه.
4۷ـ امامزاده مطهر زنگیان.
4۸ـ آقا سید علی زنگیان.
4۹ـ امامزاده محمد در روستای تیلم دهستان ولوپی در غرب شهرستان سوادكوه.
۵۰ـ امامزاده یوسف در روستای پالند در دره دهستان ولوپی در غرب شهرستان سوادكوه.
5۱ـ امامزاده حسین در روستای پالند در دره دهستان ولوپی در غرب شهرستان سوادكوه.
۵۲ـ بقعه سید عالی كیا در روستای امام كلا.
5۳ـ بقعه سید عالی كیا در روستای بورخانی.
5۴ـ مقبره بوبل كیا سلطان در روستای نفت چال.
5۵ـ امامزاده كمال الدین واقع در سرخ كلا، در حاشیه شمالی شهر زیرآب.
5۶ـ امامزاده حمزه فلورد در 20 كیلومتری شرق شهر پل سفید مركز شهرستان سوادكوه.
5۷ـ امامزاده حمزه شورمست در حاشیه غربی شهر پل سفید.
5۸ـ امامزاده سید احمد و سید مهدی در بالا آلاشت سوادكوه.
5۹ـ امامزاده محمد و سید جعفر در پائین بالا آلاشت سوادكوه.
۶۰ـ امامزاده عباسعلی در 30 كیلومتری شهر پل سفید روستای ملرد.
6۱ـ امامزاده ابراهیم واقع در شهر زیرآب.
6۲ـ شاهزاده عباسعلی واقع در حد فاصل روستاهای كرمون و كمر پشت با برج باستانی كه در جشن های باستانی مانند عید ماه 26 برای انجام كشتی پهلوانی (لوچو) مورد استفاده قرار می گیرد و علاقمندان بیشماری را به خود جذب می كند.
6۳ـ بقعه آجری و قدیمی منتسب به درویش سحر وتاقع در روستای لمرد.
6۴ـ قدمگاه علی در خطیر كوه و چال مش كه در اطراف بنا اثر دست و پنجه مشاهده می شود و اهالی از قدیم بر این عقیده اند كه این آثار بجای مانده متعلق به حضرت علی (ع) است.
6۵ـ بقعه معروف به سه امامزاده در روستای هلی چال شهر زیرآب.
6۶ـ امامزاده غنی در روستای سرخ كلا حاشیه شمالی شهر زیرآب.
6۷ـ امامزاده سید مهدی واقع در اطراف زیرآب.

[ چهارشنبه 25 آبان1390 ] [ ] [ سیده آمنه کمالی کارسالاری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب